Spotkania

W nowym roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na kolejne inspirujące spotkania ze specjalistami! Udział we wszystkich spotkaniach z cyklu Edu Generator jest bezpłatny.

Najbliższe spotkania z cyklu Edu Generator:

 

TALENT. CO TO WŁAŚCIWIE JEST?

Termin: 25 października 2017 r., godz. 14:00-16:00
Gość spotkania: Kariona Chamier-Ciemińska

Podczas drugiego spotkania w tym roku szkolnym porozmawiamy o tym, czym w ogóle jest talent. Co to znaczy mieć talent? Jak rozpoznawać i rozwijać talenty? Jak wspierać karierę zgodnie z talentami? Kiedy warto zacząć diagnozę i obserwację talentów oraz mocnych stron?

W dzisiejszej zmiennej rzeczywistości warto na te pytania znać odpowiedzi. Współczesne myślenie młodego człowieka o rozwoju to zajmowanie się tym co go ciekawi, interesuje, do czego ma łatwy dostęp. Dlatego nowoczesne doradztwo zawodowe powinno wspierać uczniów i uczennice w rozpoznawaniu i rozwijaniu ich zbioru indywidualnych i wyjątkowych talentów. Przede wszystkim po to, aby w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami stały się one ich mocnymi stronami. Dzisiaj kluczowym elementem konstruowania całożyciowej kariery zawodowej staje się projektowanie zmian, a pomoc w elastycznym podążaniu za tymi zmianami jest podstawowym zadaniem doradcy zawodowego. Bo to, co pozwoli młodym ludziom w poradzeniu sobie z niepewną przyszłością to bilansowanie, umiejętność zarządzania i wykorzystanie ich wewnętrznych zasobów.

Tak więc, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o poszukiwaniu talentu? Jak budować ich ścieżkę rozwoju zawodowego? Jak szukać, gdzie się zwracać oraz jaką rolę w tym procesie ma do odegrania szkolny doradca zawodowy? To dylematy, którymi warto się zająć, by budować nową wartość jaką jest wykorzystanie talentów na rynku pracy.

Spotkanie poprowadzi Kariona Chamier-Ciemińska, Kierownik Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku, pedagog, licencjonowany doradca zawodowy, coach. Posiada certyfikat kompetencji trenerskich. Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Rekrutacji i Selekcji na Akademii Leona Koźmińskiego. Długoletni pracownik Gdańskiego Urzędu Pracy. Posiada uprawnienia do wykonywania testów predyspozycji zawodowych oraz umiejętności diagnozowania talentów i mocnych stron u innych wg. Instytutu Gallupa, potwierdzone certyfikatami. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z klientem w zakresie diagnozowania potencjału kompetencyjnego, autoprezentacji, sztuki motywacji i zarządzania zmianą. W prowadzeniu szkoleń i warsztatów wykorzystuje neuropedagogikę. Współpracowała przy wielu projektach szkoleniowo – doradczych m.in. w zakresie badania predyspozycji zawodowych studentów i absolwentów. Najbardziej ceni sobie naukę płynącą ze spotkań z innymi ludźmi.W swojej pracy zawodowej kieruje się mottem: „Skuteczny doradca to ten, który podsyca u klienta właściwe nastawienie”.

zapisy na wydarzenie https://edugeneratortalent.evenea.pl/

 

LEKCJA JAKO GRA PRZYGODOWA, CZYLI GAMIFIKACJA W EDUKACJI

Termin: 6 grudnia 2017 r., godz. 14:00-16:00
Goście spotkania: Joanna Mytnik i Wojciech Glac
Tuż przed świąteczną przerwą poruszymy temat gamifikacji. Gamifikacja, czy też inaczej grywalizacja, to wprowadzenie mechanizmów gier w kontekst z grami zupełnie niezwiązany.

Wykorzystywanie grywalizacji na lekcjach, prowadzenie zgamifikowanych zajęć, wpływa pozytywnie zarówno za przyjemność uczniów i uczennic i ich zapał do uczenia się, jak i na osiągane przez nich wyniki.

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania, dlaczego grywalizacja rzeczywiście działa i pokażemy przykłady zgrywalizowanych zajęć.

Spotkanie poprowadzą Dr Wojciech Glac i dr hab. prof. UG Joanna Mytnik, wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim, oprócz pracy naukowej (neurobiologia i botanika), „od zawsze” pasjonują się projektowaniem niestandardowych narzędzi edukacyjnych. Pomysłodawcy i organizatorzy cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” w Gdańsku (od 2013 r.). Od 5 lat stosują grywalizację w pracy ze studentami, są autorami ponad 20 zgamifikowanych kursów akademickich realizowanych na UG (do pobrania: eduplus.com.pl), aktywnie prowadzą wykłady i szkolenia dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i edukatorów w zakresie gamifikacji i wykorzystania nowych technologii w edukacji. Są autorami internetowego kursu dla nauczycieli „Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji” (wydawnictwo Operon). Eksperci w międzynarodowym projekcie „INDOPED – innowacyjne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych (2015-2018)” w zakresie wdrażania gamifikacji.

Zapisy na pozostałe wydarzenia wkrótce!