Spotkania

W nowym roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na kolejne inspirujące spotkania ze specjalistami! Udział we wszystkich spotkaniach z cyklu Edu Generator jest bezpłatny.

Najbliższe spotkania z cyklu Edu Generator:

EDUSCRUM – OD EDUKACJI PRZEMYSŁOWEJ DO EDUKACJI AGILE

Termin: 6 marca 2018 r., godz. 14:00-16:00
Gość spotkania: Paulina Orbitowska-Fernandez

zapisy na wydarzenie: https://edu-generator-eduscrum.evenea.pl/

Na wydarzenie nie ma już wolnych miejsc. Zachęcamy do zapisania się na listę rezerwową poprzez powyższy link – skontaktujemy się, jeśli zwolnią się miejsca na spotkanie.

Na kolejnym Edu Generatorze będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

  • Czym są Kompetencje Przyszłości i czy współczesna szkoła wspiera w ich rozwoju?
  • Jak wesprzeć młodych ludzi w rozwoju kreatywności, współpracy, komunikacji oraz krytycznego myślenia?

Z eduScrum uczniowie stają się twórcami i właścicielami procesu uczenia się, co bezpośrednio przekłada się na ich poczucie wartości, wewnętrzną motywację, radość z poznawania świata oraz lepsze rezultaty. W eduScrum w centralnym miejscu stawiany jest koncept uczenia się, jako:

  • efektywne uczenie się,
  • uczenie się komunikacji i współpracy,
  • lepsze poznawanie siebie,
  • uczenie się, jak być twórcą swojej edukacji.

eduScrum najlepiej zawarte jest w 4C:

Creativity– Kreatywność. Dostęp do własnych, nieograniczonych zasobów pozwalających na swobodne i twórcze działanie.

Collaboration– Współpraca. Środowisko, w którym panuje zasada win-win ( wygrany-wygrany), gdzie błąd jest widziany, jako zasób, a nie przeszkoda do dalszego działania.

Communication– Komunikacja. Otwarte komunikaty, oparte o obserwacje, nastawione na czytelny feedback, pozbawione subiektywnej oceny.

Critical Thinking– Krytyczne myślenie. Prowadzące do poszukiwania, weryfikacji źródeł, inspirujące do tworzenia i budowania poczucia wartości w każdym.

Celem warsztatu jest wypracowanie narzędzi skutecznej komunikacji oraz współpracy w zespole, który pomaga zbudować silne relacje typu win-win, być autentycznym oraz budować kulturę szacunku i zaufania, wzmocnienie kompetencji współpracy, definiowanie trudnego celu, dążenie do niego, facylitowanie trudności, przejęcie odpowiedzialności oraz samoorganizacja.

Narzędzia te wzbogacają pracę w zespole oraz dają umiejętności wzmacniania kompetencji współpracy oraz komunikacji wśród współpracowników oraz uczniów.Warsztaty inspirowane są pracą zwinnymi metodami zarządzania wywodzącymi się z kultury Agile, głównie metodyki Scrum i są wprowadzeniem do warsztatów z eduScrum.

Spotkanie poprowadzi Paulina Orbitowska-Fernandez,  która jest trenerem komunikacji, politologiem, nauczycielem języka angielskiego, pełniła funkcję wicedyrektora oraz dyrektora szkoły.  Z licznych podróży, nauk społecznych oraz edukacji czerpie wiedzę i inspirację do tego by być liderem zmiany w oświacie. EduScrum jest dla niej połączeniem wiary w nieograniczone zasoby dzieci i młodzieży, w ich chęć i możliwości aktywnej współpracy opartej na szacunku i empatii z efektywnością zawartą w Scrum. Dzieci i młodzież są dla niej niegasnącym źródłem inspiracji, radości i poczucia sprawczości. Wierzy, że to, co dostaną na początku swojego życia od rodziców i nauczycieli jest ich zasobem na zawsze. W latach 2004-2010 pracowała na uniwersytecie oraz w szkołach w Meksyku. Od roku 2010 mieszka w Warszawie. Studiowała na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na Uniwersytecie w Salamance, w Hiszpanii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Polityki i zarządzania oświatą, na Uniwersytecie Warszawskim, Studia podyplomowe liderów oświaty, organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, na Collegium Civitas oraz Studia podyplomowe z Porozumienia Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga również na Collegium Civitas. Wierzy, że społeczne zmiany, w tym w świecie edukacji, można oprzeć o uważność oraz empatię, które otwierają drogę do efektywnej komunikacji i współpracy. Jest zwolennikiem zasady „Connection before correction” i ciężko pracuje, aby stała się ona  jej codzienną praktyką.