Szkolenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycielek/i, edukatorów/ek i edukacji w ogóle, poszerzamy nasze dotychczasowe działania edukacyjne o szkolenia i praktyczne warsztaty.

Najbliższe szkolenia:

Z głową w chmurze, czyli nowe technologie na lekcji

Cel szkolenia: Testowanie darmowych i prostych aplikacji internetowych.
Kiedy: 27.11.2017r. , 9.00- 15.00
Prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik, Dr Wojciech Glac
Cena: 169 zł

Do korzystania ze smartfonów nie trzeba uczniów długo namawiać. Porozumiewanie się i zdobywanie wiedzy o świecie za pomocą smartfonów i tabletów jest dla nich procesem naturalnym, wykorzystajmy to!
Za pomocą darmowych, prostych w obsłudze narzędzi można w prosty sposób i w krótkim czasie uatrakcyjnić lekcje podnosząc motywację i zaangażowanie uczniów do nauki, rozwijając ich zainteresowanie przedmiotem, zachęcając do dalszej, samodzielnej lub zespołowej pracy w czasie wolnym i wspomagających komunikację w grupie.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szeroki wybór bezpłatnych narzędzi dostępnych w sieci, z takich obszarów jak:
• Interaktywne quizy na lekcji
• Samodzielna praca ucznia
• Chat z uczniami
• Chmury wyrazowe
• Aplikacje do odczytywania i tworzenia QRkodów
• Zarządzanie klasą „w chmurze”
• Tworzenie infografik i prezentacji

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieć możliwość pracować na własnych urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu (zachęcamy do zabrania laptopów/tabletów i smartfonów).
Każdy z uczestników będzie mógł testować prezentowane aplikacje zarówno z punktu widzenia ucznia (rozwiązywanie zadań) jak i nauczyciela (projektowanie własnych zasobów zgodnie z potrzebami uczestników).

Uczestnicy otrzymają materiały wspomagające ich dalsza pracę z aplikacjami po zakończeniu szkolenia oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.

W trakcie szkolenia osoby w nim uczestniczące będą mieć dostęp do serwisu kawowego oraz przekąsek.

Warsztaty prowadzić będą dr hab. prof. UG Joanna Mytnik, Dr Wojciech Glac, wykładowcy uniwersyteccy, których pasją jest projektowanie sposobów skutecznego uczenia się, wciąż poszukujący sposobów na motywowanie studentów i uczniów do aktywnej nauki. Od wielu lat wprowadzają innowacyjne metody nauczania na Uniwersytecie Gdańskim.

Bardzo prosimy o zabranie własnych laptopów.

zapisz się! https://nowe-technologie-na-lekcji.evenea.pl/

 

Gamifikacja w edukacji czyli jak sprawić, by uczeń siadał do nauki tak chętnie, jak do grania w gry

Cel szkolenia: Projektowanie cyklu lekcji (działu tematycznego lub całego semestru)
Kiedy: 18.01.2018r. , 9.00- 15.00
Prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik, Dr Wojciech Glac
Cena: 169 zł

Zgamifikowane zajęcia pozwalają uczniom wziąć odpowiedzialność za swoją edukację, dają autonomię w podejmowaniu decyzji dotyczących tego kiedy, jak i ile się uczą, niezależność, możliwość wyboru swojej ścieżku rozwoju oraz umożliwiają wykorzystanie nowych technologii w uczeniu się. To znacząco podnosi ich motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Celem spotkania jest prezentacja sposobów zgamifikowania przedmiotów szkolnych i analiza wybranych kursów zaprojektowanych i prowadzonych od kilku lat przez autorów.
Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie (lub w zespołach) projektują zgamifikowane zajęcia w ramach wybranych działów tematycznych.

Wykorzystanie gamifikacji polega na takiej przebudowie struktury przedmiotu, by przypominał wieloetapową grę fabularną, podczas której gracz (uczeń), uczestnicząc w różnego rodzaju misjach (zadaniach), zdobywa cenne punkty wiedzy i doświadczenia oraz inne wirtualne dobra (wiedzę i umiejętności), które pozwalają mu ukończyć grę z sukcesem (np. napisać pracę klasową na pożądaną ocenę lub otrzymać wymarzoną ocenę końcową z przedmiotu).
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się m.in.:
• jak funkcjonuje mózg gracza (ucznia) i dlaczego gry wciągają,
• czym jest i czym nie jest gamifikacja,
• na czym w praktyce polega i z jakich elementów znanych z gier buduje się zgamifikowany kurs,
• jak narzędzie sprawdza się autorom (punkt widzenia nauczyciela i ucznia),
• jak wykorzystać nowe technologie w realizacji zgamifikowanych zajęć.

Program szkolenia:
I. Gamifikacja jako narzędzie (wykład z dyskusją)
1. Zrozumienie idei grywalizacji (cel, źródła motywacji uczniów/studentów, zalety i wady, gamifikacja a game-based learning).
2. Podstawy neurobiologiczne funkcjonowania mózgu w kontekście gamifikacji (mózgowy układ nagrody). Neurobiologiczne odniesienia do mechanizmu wzbudzania i podtrzymywania motywacji do nauki w zgamifikowanym kursie.
3. Poznanie elementów mechaniki i dynamiki gier wykorzystywanych w zgrywalizowanych kursach.
4. Opinie uczniów i nauczycieli.
II. Przykłady zgamifikowanych kursów (wykład)
5. Krytyczna analiza przykładowych zastosowań grywalizacji w edukacji (omówienie kursów zaprojektowanych i prowadzonych przez autorów).
III. Projektowanie prototypów zgamifikowanych zajęć przez uczestników (praca warsztatowa)
6. Zaprojektowanie zgrywalizowanych kursów przez uczestników szkolenia.
7. Ocena grywalności prototypów zgrywalizowanych kursów.
IV. Wsparcie technologiczne (praca na własnym sprzęcie lub pokaz)
8. Wykorzystanie narzędzi internetowych do konstrukcji kursu, zaprojektowanie środowiska gry niezbędnego do wymiany zasobów i komunikacji z graczami (darmowe platformy do tworzenia środowiska gry, tworzenie arkuszy, tabel wyników i rankingów, współdzielenie tabel gry, tworzenie quizów online, komunikacja z graczami i między graczami).

Zapisy wkrótce!

W przygotowaniu także szkolenia:

  • Internetowi mentorzy – akademia nauczyciela o bezpieczeństwie w sieci
  • Myślenie projektowe w pracy nauczyciela
  • Myślenie wizualne

masz pytania? napisz!  a.knoff@inkubatorstarter.pl