Tutoring wśród innych metod edukacyjnych

27 kwietnia 2017, godz. 14:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu EduGenerator! Tym razem tematem przewodnim będzie tutoring, czyli niezwykła metoda dydaktyczna, bardzo skuteczna w kwestii motywowania uczniów do samodzielnej, twórczej pracy. Gośćmi najbliższego spotkania będą Ewa Szymczak i Tomasz Zarzycki.

Podczas kwietniowego spotkania poruszymy zagadnienia takie, jak:

  • tutoring jako metoda indywidualnej opieki nad uczniem oparta na relacji mistrz-uczeń,
  • rodzaje tutoringu,
  • kim jest tutor,
  • proces tutoringu,
  • narzędzia w tutoringu,
  • doświadczenia praktykujących tutorów,
  • wdrażanie tutoringu.

O tutoringu

Tutoring wywodzi się z brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Cambridge i Oxford. Na uczelniach tych tutoriale, indywidualne spotkania z tutorem, są nieodłącznym elementem procesu kształcenia. Wyjątkowość i skuteczność tej metody wynika między innymi z indywidulanego charakteru relacji mistrz–uczeń.

W naszym kraju, zarówno w środowisku akademickim jak i w szkołach, tutoring promowany jest jako innowacyjna i skuteczna metoda pracy nauczyciela akademickiego ze studentem / nauczyciela z uczniem.

Goście spotkania

dr Ewa Szymczak

dr Nauk o Ziemi, absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2000 roku związana z Zakładem Geologii Morza na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, w którym rozwija swoje zainteresowania naukowe. Jej praca naukowa szła zawsze w parze z aktywnością dydaktyczną. Przez blisko 10 lat związana była z IX LO w Gdyni, gdzie jako nauczyciel geografii zdobywała doświadczenie dydaktyczne. Wiele lat współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku. W jej dorobku znajdują się nie tylko publikacje o charakterze naukowym, ale również opracowania materiałów dydaktycznych. W kadencji 2012–2016, 2016–2020 Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła liczne kursy i szkolenia m. in. Szkołę Tutorów Akademickich, Szkołę Tutorów II stopnia, Kurs Dydaktyki Akademickiej. Od czterech lat rozwija tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii, a od roku akademickiego 2015/16, wspólnie z dr Beatą Karpińską-Musiał z Wydziału Filologicznego koordynują działania Centrum Tutorów na Uniwersytecie Gdańskim.

dr Tomasz Zarzycki

pracuje jako koordynator projektów badawczych na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. Specjalizuje się w projektach interdyscyplinarnych, międzydziedzinowych i innowacyjnych. Ma doświadczenie w kierowaniu dużym ogólnouniwersyteckim projektem mającym na celu umiędzynarodowienie kształcenia. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Uniwersytetu oraz poza UG, m. in. w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach konsultingowych. Zainteresowania naukowe dotyczą szacowania wartości środowiska (ekonomicznej, ekologicznej i społecznej) oraz zarządzania działalnością człowieka w środowisku. Interesuje się łączeniem różnych kierunków w nauce i praktycznym wykorzystaniem badań – w administracji i biznesie. Jest aktywnym tutorem akademickim.

Program spotkania

13:40 – 14:00 Rejestracja uczestników
14:00 – 14:05 Przywitanie gości, co nowego w Starterze?
14:05 – 16:00 Ewa Szymczak i Tomasz Zarzycki, Tutoring wśród innych metod edukacyjnych

Zapisz się!

Koszt udziału w spotkaniu: 14,99 zł brutto (koszt poczęstunku)


Nie widzisz formularza zapisów? Przejdź bezpośrednio do serwisu Evenea i zapisz się: edugenerator-04-2017.evenea.pl/