Edu Generator

O nowatorskich metodach i narzędziach w edukacji, czyli EDU GENERATOR w STARTERZE.

W listopadzie 2014 roku Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER rozpoczął nowy, pasjonujący cykl spotkań Edu Generator skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz osób zajmujących się edukacją zainteresowanych innowacyjnymi metodami nauczania. Spotkania odbywają się w cyklu co dwumiesięcznym.

Edu Generator to inicjatywa skierowana do pedagogów gotowych szukać nowych rozwiązań, pomysłów i wyzwań w swojej codziennej pracy dydaktycznej. Na spotkaniach poruszane są nowatorskie, kreatywne i inspirujące tematy oraz metody i narzędzia oświatowe propagujące myślenie twórcze. Oprócz wystąpień gości, śladem znanych przedsiębiorcom spotkań Creative Morning, na każdym spotkaniu jest czas na networking, dyskusje i zadawanie pytań.

 

Kinga Kuczyńska z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER:

To już kolejna inicjatywa, którą realizujemy w STARTERZE na rzecz wprowadzania innowacji w edukacji. Od początku tego roku szkolnego kilka wybranych gdańskich szkół prowadzi zgamifikowane Lekcje Przedsiębiorczości – projekt, realizowany we współpracy z Miastem Gdańsk, mający na celu kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych u uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. To niezwykłe móc tworzyć działania zbliżające do krzewienia inicjatyw twórczych oraz obserwować ich pozytywny wpływ w procesie przyswajania wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Poprzez EDU GENERATOR pragniemy, aby wiedza o innowacyjnych tajnikach nauczania, które wpływają na zaangażowanie uczniów, mogła dotrzeć również do jak największej liczby nauczycieli. Zależy nam również na integracji środowisk: edukacji formalnej, poza formalnej i biznesu. Zapraszamy na spotkania, które wprowadzą uczestników w niespotykane dotąd w edukacji, nowatorskie i pasjonujące zagadnienia dotyczące edukacji.

Spotkania odbywają się co dwa miesiące, z wakacyjną przerwą. Pomiędzy nimi zapraszamy na warsztaty, projekcje filmowe i szkolenia organizowane w ramach cyklu lub przez naszych partnerów.