Zainspiruj się

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER prowadzi różne projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości i programowania. Sprawdź, co może Cię zainteresować i zaangażuj się, swoją szkołę bądź uczniów!

http://gdanskbusinessweek.pl/

Gdańsk Business Week

Jak najlepiej opisać Gdańsk Business Week?
To przygoda, integracja, rozwój kompetencji miękkich i języka angielskiego, ogromna dawka wiedzy biznesowej, poznanie ciekawych ludzi ze świata lokalnego oraz amerykańskiego biznesu, rozwój osobisty, atmosfera wspierania każdego młodego człowieka i budowania jego poczucia unikalności i sprawczości w drodze do własnego sukcesu, amerykański duch niekończących się możliwości, które są na wyciągnięcie ręki jednym słowem krok do rozwinięcia własnych „skrzydeł” i wiary w „Yes, I can!”. I to wszystko w ciągu jednego tygodnia!

W każdej edycji angażujemy nauczycieli posługujących się językiem angielskim w roli opiekunów grup młodzieży.

Więcej informacji: http://www.gdanskbusinessweek.pl

https://www.facebook.com/gdanskbusinessweek/

Lekcje Przedsiębiorczości

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji pro-przedsiębiorczych uczniów i uczennic takich jak: otwartość, gotowość do podejmowania inicjatywy, wyzwań i ryzyka, kreatywność. Chcemy to osiągnąć poprzez zastosowanie gamifikacji, jako metody bardzo angażującej i pobudzającej do systematycznej pracy. Projekt powstał w odpowiedzi na liczne sygnały o potrzebie zmiany edukacji przedsiębiorczej w szkołach na bardziej efektywną, budującą kompetencje i postawy oraz dającą więcej satysfakcji i zrozumienia tematu uczniom i uczennicom.
Wybraliśmy metodę gamifikacji, ponieważ chcemy doprowadzić do zmiany w rozumieniu procesu uczenia się i organizowania środowiska edukacji ekonomicznej dla młodzieży.

Więcej informacji: http://lekcjeprzedsiebiorczosci.pl