Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Ostatni webinar z cyklu: “Komunikacja oraz współpraca” odbędzie się 03.11.2020 o godzinie 16:30-18:30

Ludzie traktują porozumiewanie się jako coś naturalnego, nad czym nie ma potrzeby pracować. Tymczasem większość przeszkód w osiąganiu celów wynika właśnie z braku kompetencji jaką jest słaba komunikacja interpersonalne. Dobra komunikacja i współpraca mają znaczenie strategiczne dla realizacji celów całej organizacji.

Prowadząca: Anna Strzałkowska

Zapisy trwają https://app.evenea.pl/event/kompetencjekomunikacja/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinar: “Kreatywność” odbędzie się 20.10.2020 o godzinie 16:30-18:30

Często nie doceniamy potęgi własnej kreatywności. Komórki nerwowe mogą wytwarzać połączenia z ponad tysiącem innych komórek. „Ścieżki” tych połączeń powstają błyskawicznie, a ich liczba oraz siła zależą od intensywności i jakości pracy intelektualnej, jaką człowiek wykonuje. Wrodzony potencjał twórczy, jakim dysponujemy, pozostaje więc w zasięgu ręki. A problem, z jakim się zmagamy, to jak uruchomić i wykorzystać ten potencjał, a nie czy go posiadamy 🙂

Prowadząca: Iza Kielusiak. 

Zapisy trwają  https://app.evenea.pl/event/kompetencjekreatywnosc/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinar: “Zarządzanie zespołem” odbędzie się 13.10.2020 o godzinie 16:00-18:00

Prowadząca: Marta Woźny-Tomczak. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinar: “Myślenie krytyczne” odbędzie się 06.10.2020 o godzinie 16:30-18:30

Prowadzący: Maciej Winiarek. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinarów “Kompleksowe rozwiązywanie problemów” odbędzie się 29.09.2020 o godzinie 16:30-18:30

Prowadzący: Daniel Aduszkiewicz. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Kreatywność;
 5. Zarządzanie zespołem;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano z środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości.

Po przerwie wakacyjnej ruszamy z Edu generatorem w innej – dostosowanej do potrzeb naszych czasów – odsłonie, czyli ON-LINE.

Cykl 6 darmowych webinarów z ekspertami z zakresu kompetencji przyszłości – na początek wybraliśmy 5 z 10 kompetencji przyszłości wskazanych przez World Economic Forum w raporcie „Future of Jobs Report” jako kluczowych na rynku pracy.

Pierwszy webinar: “Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja” odbędzie się 22.09.2020 o godzinie 16:30-18:30 będzie stanowił wprowadzenie do zagadnienia i podkreślał rolę kształtowania kompetencji przyszłości u młodych ludzi.

Prowadzący ADAM MAŃKOWSKI. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Kreatywność;
 5. Zarządzanie zespołem;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano z środków Miasta Gdańska.