Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Pierwszy webinar z cyklu Edu Generator – kompetencje przyszłości: “Inteligencja emocjonalna” odbędzie się 17.09.2021 o godzinie 16:00-18:00

Emocjonalna inteligencjato pojęcie, którego definicja kładzie nacisk na posiadanie umiejętności zarządzania własnymi emocjami. Występuje również pod nazwą „dojrzałość emocjonalna”. Polega na zdolności rozpoznawania własnych stanów uczuciowych, a także odczytywania emocji innych ludzi. Wiąże się również z wysokimi kompetencjami społecznymi, np. dotyczącymi kierowania innymi ludźmi, odczytywania mowy ciała, łagodzenia konfliktów czy motywowania innych do działania.

Prowadząca: Bogusława Gontarz

Zapisy trwają: https://app.evenea.pl/event/edugenerator1709/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Nasi eksperci i nasze ekspertki wprowadzą Was w tematykę kolejnych kompetencji przyszłości kluczowych na rynku pracy:

  • Analityczne myślenie i innowacje (jak rozwijać myślenie innowacyjne)
  • Monitorowanie i wykorzystanie nowych technologii
  • Strategia aktywnego uczenia
  • Wspieranie proaktywnej postawy uczniów (inicjatywność)
  • Odporność na stres i radzenie sobie z nim

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.