Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejne spotkanie “Wspieranie proaktywnej postawy uczniów” odbędzie się już 25.10.2021 o godzinie 17:00-19:00

Pro-aktywność, gotowość do świadomego działania i rozwiązywania problemów, to kluczowa kompetencja przyszłości. Opiera się na przedsiębiorczości (umiejętności wyznaczania i osiągania ważnych dla nas celów), samosterowności (umiejętności kierowania własnym rozwojem, dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności) oraz innowacyjności (umiejętności tworzenia nowych, przydatnych rozwiązań). Podczas webinarium poszukamy odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób możemy pomóc młodzieży w rozwijaniu tych umiejętności? Co zrobić, by wzbudzić wśród młodych postawy proaktywne? W jaki wspierać ich w osiąganiu sukcesu rozumianego jako osiągnięcie spełnienia w obszarze, który sobie wybrali.

Prowadzący: Tomasz Tokarz

Zapisy trwają: https://app.evenea.pl/event/edugenerator2510/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Nasi eksperci i nasze ekspertki wprowadzą Was w tematykę kolejnych kompetencji przyszłości kluczowych na rynku pracy:

  • Analityczne myślenie i innowacje (jak rozwijać myślenie innowacyjne)
  • Monitorowanie i wykorzystanie nowych technologii
  • Strategia aktywnego uczenia
  • Wspieranie proaktywnej postawy uczniów (inicjatywność)
  • Odporność na stres i radzenie sobie z nim

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.