Edu Generator – kompetencje przyszłości.

Po przerwie wakacyjnej ruszamy z Edu generatorem w innej – dostosowanej do potrzeb naszych czasów – odsłonie, czyli ON-LINE.

Cykl 6 darmowych webinarów z ekspertami z zakresu kompetencji przyszłości – na początek wybraliśmy 5 z 10 kompetencji przyszłości wskazanych przez World Economic Forum w raporcie „Future of Jobs Report” jako kluczowych na rynku pracy.

Pierwszy webinar: „Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja” odbędzie się 22.09.2020 o godzinie 16:30-18:30 będzie stanowił wprowadzenie do zagadnienia i podkreślał rolę kształtowania kompetencji przyszłości u młodych ludzi.

Prowadzący ADAM MAŃKOWSKI. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

  1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
  2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
  3. Myślenie krytyczne;
  4. Kreatywność;
  5. Zarządzanie zespołem;
  6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano z środków Miasta Gdańska.