Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinar: „Kreatywność” odbędzie się 20.10.2020 o godzinie 16:30-18:30

Często nie doceniamy potęgi własnej kreatywności. Komórki nerwowe mogą wytwarzać połączenia z ponad tysiącem innych komórek. „Ścieżki” tych połączeń powstają błyskawicznie, a ich liczba oraz siła zależą od intensywności i jakości pracy intelektualnej, jaką człowiek wykonuje. Wrodzony potencjał twórczy, jakim dysponujemy, pozostaje więc w zasięgu ręki. A problem, z jakim się zmagamy, to jak uruchomić i wykorzystać ten potencjał, a nie czy go posiadamy 🙂

Prowadząca: Iza Kielusiak. 

Zapisy trwają  https://app.evenea.pl/event/kompetencjekreatywnosc/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

  1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
  2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
  3. Myślenie krytyczne;
  4. Zarządzanie zespołem;
  5. Kreatywność;
  6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.