Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Ostatni webinar z cyklu: “Komunikacja oraz współpraca” odbędzie się 03.11.2020 o godzinie 16:30-18:30

Ludzie traktują porozumiewanie się jako coś naturalnego, nad czym nie ma potrzeby pracować. Tymczasem większość przeszkód w osiąganiu celów wynika właśnie z braku kompetencji jaką jest słaba komunikacja interpersonalne. Dobra komunikacja i współpraca mają znaczenie strategiczne dla realizacji celów całej organizacji.

Prowadząca: Anna Strzałkowska

Zapisy trwają https://app.evenea.pl/event/kompetencjekomunikacja/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

  1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
  2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
  3. Myślenie krytyczne;
  4. Zarządzanie zespołem;
  5. Kreatywność;
  6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.