Kurs ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ

 

Kreatywna Pedagogika i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zapraszają na:

KURS ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (czyt. LEGO-LOGOS)
dla nauczycieli, wykładowców, pedagogów

 

Miejsce:

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

Termin:

30-31.05.2015 9:00-17:00 Sala Nowy Jork 2.19 (20 miejsc)

Cena:
240,00 zł – przy wpłacie do 10 maja 2015
280,00 zł – przy wpłacie po 10 maja 2015

Zapisy i opłaty:
ufficio@lego-logos.pl

Cena obejmuje: 14 godzin kursu, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, zestaw scenariuszy do prowadzenia lekcji, dwuletnią licencję do prowadzenia zajęć metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ na terenie Polski, dyplom ukończenia warsztatu.

Istnieje również możliwość dokupienia rocznej licencji do prowadzenia zajęć metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ na terenie dowolnego kraju Unii Europejskiej – opłata za każdy kraj wynosi 990,00 zł/rocznie.

 

Prowadzący:

Jarosław Marek Spychała – Filozof, wykładowca akademicki, dziennikarz. Zawodowo zajmuje się strategią budowania brandów oraz kształceniem i rozwojem technik myślenia twórczego i jego zastosowaniem w edukacji, kulturze i gospodarce. Naukowo interesuje się historią filozofii i religii, a szczególnie zjawiskiem przenikania się religii i filozofii w zakresie wyobrażeń o pośmiertnych losach człowieka oraz ich wpływem na kształt poczucia sensu życia we współczesnych społeczeństwach zachodnioeuropejskich. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu filozofii oraz przekładów z języków nowożytnych i klasycznych. Laureat ‘Wyróżnienia Specjalnego 2007′ przyznawanego zdolnym polskim naukowcom przez Tygodnik ‘POLITYKA’ w ramach akcji ‘Zostańcie z Nami’ oraz nagrody ‘Kryształki Zwierciadła 2008′ przyznanej przez miesięcznik ‘ZWIERCIADŁO’.

 

Problem

Każdy nauczyciel projektuje rozwiązania dla swojej szkoły i uczniów. Tworzy nowe plany, zajęcia, metody nauczania. W celu wzmocnienia Waszych kompetencji w tym zakresie, proponujemy zapoznanie się z metodologią ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, która pomoże Wam konstruować i prowadzić zajęcia tak, aby wyzwalać w uczniach działania kreatywne, nauczyć młodzież współpracy, zaangażowania, definiowania i rozwiązywania problemów oraz twórczej ekspresji.

 

Rozwiązanie

Zapisz się na kurs, na którym poznasz metodę ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, dzięki której nauczysz się:
– konstruować i prowadzić zajęcia tak, aby wyzwalać w uczniach działania kreatywne, aby chcieli tworzyć rzeczy, które będą dla nich ważne i odkrywcze,
– posługiwać się podczas zajęć językiem i gestami w sposób wyzwalający w uczniach twórczą aktywność, nawet tych, których o to nie podejrzewacie, tj. angażować do udziału w zajęciach zarówno uczniów, którzy „się chowają z lenistwa”, jak i tych, którzy „chowają się ze strachu”,
– dodawać odwagi uczniom wycofanym i zachęcać ich do pracy grupowej, wyrównując w ten sposób ich szanse edukacyjne, a także waloryzując ich pozycję na tle grupy rówieśniczej,
– ośmielać uczniów do czytania, zwłaszcza tych, którzy nie umieją płynnie czytać, przez co wstydzą się czytania na głos, szczególnie w obecności grupy, a w konsekwencji unikają czytania w ogóle, a także wycofują się z grupy, czym jednocześnie hamują swój rozwój,
– kształcić w uczniach umiejętność władania myślą i językiem w sposób, który pomoże im wyrażać się precyzyjnie i skutecznie, a tym samym realizować zadania, dla których sprawna komunikacja jest niezbędna,
– przekazywać uczniom ważne i trudne treści filozoficzne, etyczne i kulturowe w sposób przystępny i zaciekawiający ich, co będzie owocować ich dalszym samodzielnym poszukiwaniem i uczeniem się,
– przybliżać najważniejsze metafory i symbole oraz mity kultury Zachodnioeuropejskiej, dzięki znajomości których uczniowie nabędą zdolność łatwego rozpoznawania, rozumienia i dostosowywania się do życiowych kontekstów sytuacyjnych, a więc adaptowania się do nagłych zmian, takich jak porażka, strata, rozstanie, wyzwanie, sukces, czyli wszystkiego tego, co będzie im niezbędne w dorosłym życiu.

Poznaj metodę ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ i przekonaj się, że z każdych zajęć zarówno Ty jak i Twoi uczniowie, możecie wynieść coś nowego, co pozwoli Wam być bardziej kreatywnymi.

Rekomendacje

Rekomendujemy stosowanie metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ zarówno jako niezależnego programu rozwijania kreatywności jak i metody wspomagającej nauczanie, stosowanej na lekcjach etyki i filozofii, języka polskiego i języków obcych, przedsiębiorczości i zajęciach plastycznych oraz wszystkich tych lekcjach, których elementem składowym może być kreatywność.

 

Zapraszamy!