Nowy rok – nowe inspiracje!

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zaprasza na pierwsze w 2016 roku spotkanie z cyklu Edu Generator:

 

E-kompetencje i sieciosfera w praktyce osobistego rozwoju i w pracy z uczniem. Poznaj możliwości i używaj od zaraz.

 

Na najbliższym spotkaniu EduGenerator dowiemy się jak optymalnie wykorzystywać powszechnie dostępne i intuicyjne narzędzia sieciowe w edukacji.

Facebook, webinaria, urządzenia mobilne i multimedialne zostaną sprzymierzeńcami dla interaktywnego zdobywania wiedzy, auto-kreacji i tworzenia interesujących lekcji.

 

Startujemy 28 stycznia 2016 roku o godzinie 14:00.

 

Gość spotkania:

Jan Jackowicz-Korczyński

Filozof, nauczyciel i informatyk, przedstawiciel innowacyjnej grupy sieciowej SUPERBELFRZY RP – EDUZMIENIACZE.

Pasjonat aktywności obywatelskiej w zakresie wykorzystania nowych technologii dla osobistego rozwoju. Od samego początku Internetu w Polsce związany z jego rozwojem i wdrażaniem na potrzeby edukacji.
W minionych latach związany z doskonaleniem nauczycieli (Centrum Edukacji Nauczyczycieli), polskimi projektami wdrożeniowymi w Polsce i za granicą (Zespół Zadaniowy Programu Interkl@sa, European Schoolnet, Fundacja ENSIL). Jest inicjatorem i koordynatorem młodzieżowych projektów sieciowych Kreatywny Europejczyk, European Youth Infomation Agency. (eyia.eu) Obecnie jest nauczycielem w ZSO nr 6 oraz Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. Jest aktywnym członkiem sieciowej grupy innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP Eduzmieniacze, Jest redaktorem programowym i prowadzącym innowacyjnego internetowego miesięcznika Społeczno Kulturalnego WOBEC (wobec.eu) promującego sieciowe współdzielenie sobą na zasadach Pozytywni, Kreatywni, Solidarni.

 

E-kompetencje i sieciosfera w praktyce osobistego rozwoju i w pracy z uczniem

INSPIRACJA

Dobre praktyki, doświadczenia w wykorzystywaniu multimediów, nowych technologii, narzędzi online przedstawią Superbelfrzy z Gdańska i innych miast Polski, obecni na spotkaniu dzięki zastosowaniu technologii webcast. Opowiedzą o współpracy sieciowej, sile i skuteczności oddziaływania grupy Superbelfrzy RP Eduzmieniacze.

POZNANIE

Na spotkaniu przyjrzymy się wielości i bogactwu powszechnie dostępnych i intuicyjnych narzędzi sieciowych. Dowiemy się jak optymalnie wykorzystywać facebooka, webinaria, blogi dla rozwoju własnego oraz uczniów i uczennic.

Oswoimy multimedia, odkryjemy potencjał używanych przez młodzież akcesoriów i aplikacji dla wzbogacania warsztatu nauczycielskiego.

Pokażemy jak rozpocząć pracę z telefonem, kamerą i Internetem w klasie. Podpowiemy gdzie zdobywać wiedzę i znajdować odpowiedzi na pojawiające się pytania.

SIECIOWANIE

W sieci nigdy nie jesteśmy sami! Zaprosimy do tworzenia sieci współpracy, zaprezentujemy przykłady prężnie działających grup nauczycielskich. Zachęcimy do wypróbowania w praktyce kreatywnego wykorzystania sieciowych możliwości do wzajemnego wspierania i uczenia się, wymiany wiedzy i pomysłów, tworzenia wspólnych projektów. Stworzymy przestrzeń solidarnego dialogu, z możliwością dzielenia się trudnościami, pytaniami ale również osiągnięciami i spostrzeżeniami.

 

Program spotkania:

13:40 – 14:00 Rejestracja gości
14:00 – 14:15 Przywitanie gości, co nowego w Starterze?
14:15 – 15:15 Jan Jackowicz-Korczyński: „E-kompetencje i sieciosfera w praktyce osobistego rozwoju i w pracy z uczniem. Poznaj możliwości i używaj od zaraz.”
15:15 – … Dyskusja i networking