Edu Generator – kompetencje przyszłości.

Po przerwie wakacyjnej ruszamy z kontynuacją cyklu „Edu Generator – kompetencje przyszłości” w formie 6 bezpłatnych webinarów.

Nasi eksperci i nasze ekspertki wprowadzą Was w tematykę kolejnych kompetencji przyszłości kluczowych na rynku pracy:

 • Analityczne myślenie i innowacje (jak rozwijać myślenie innowacyjne)
 • Monitorowanie i wykorzystanie nowych technologii
 • Strategia aktywnego uczenia
 • Wspieranie proaktywnej postawy uczniów (inicjatywność)
 • Odporność na stres i radzenie sobie z nim
 • Inteligencja emocjonalna

Zapisy już wkrótce, ogłosimy je na naszym FB Starter Edukacja 🙂

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Ostatni webinar z cyklu: “Komunikacja oraz współpraca” odbędzie się 03.11.2020 o godzinie 16:30-18:30

Ludzie traktują porozumiewanie się jako coś naturalnego, nad czym nie ma potrzeby pracować. Tymczasem większość przeszkód w osiąganiu celów wynika właśnie z braku kompetencji jaką jest słaba komunikacja interpersonalne. Dobra komunikacja i współpraca mają znaczenie strategiczne dla realizacji celów całej organizacji.

Prowadząca: Anna Strzałkowska

Zapisy trwają https://app.evenea.pl/event/kompetencjekomunikacja/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinar: „Kreatywność” odbędzie się 20.10.2020 o godzinie 16:30-18:30

Często nie doceniamy potęgi własnej kreatywności. Komórki nerwowe mogą wytwarzać połączenia z ponad tysiącem innych komórek. „Ścieżki” tych połączeń powstają błyskawicznie, a ich liczba oraz siła zależą od intensywności i jakości pracy intelektualnej, jaką człowiek wykonuje. Wrodzony potencjał twórczy, jakim dysponujemy, pozostaje więc w zasięgu ręki. A problem, z jakim się zmagamy, to jak uruchomić i wykorzystać ten potencjał, a nie czy go posiadamy 🙂

Prowadząca: Iza Kielusiak. 

Zapisy trwają  https://app.evenea.pl/event/kompetencjekreatywnosc/

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinar: „Zarządzanie zespołem” odbędzie się 13.10.2020 o godzinie 16:00-18:00

Prowadząca: Marta Woźny-Tomczak. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinar: “Myślenie krytyczne” odbędzie się 06.10.2020 o godzinie 16:30-18:30

Prowadzący: Maciej Winiarek. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Zarządzanie zespołem;
 5. Kreatywność;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Edu Generator – kompetencje przyszłości. Cykl webinarów.

Kolejny z cyklu webinarów “Kompleksowe rozwiązywanie problemów” odbędzie się 29.09.2020 o godzinie 16:30-18:30

Prowadzący: Daniel Aduszkiewicz. Zapisy jak zawsze na Evenei.

Cykl ma na celu przygotowanie nauczycieli oraz nauczycielek do zrozumienia zjawiska kluczowych kompetencji niezbędnych młodym ludziom wchodzącym wkrótce na rynek pracy i pomóc ukierunkować uczniów na zawody przyszłości.

Zakres tematyczny webinarów:

 1. Kompetencje przyszłości a rynek pracy i edukacja
 2. Kompleksowe rozwiązywanie problemów – działanie w kryzysie
 3. Myślenie krytyczne;
 4. Kreatywność;
 5. Zarządzanie zespołem;
 6. Komunikacja oraz współpraca.

Projekt sfinansowano z środków Miasta Gdańska.