Majowy Edu-generator: Po co ten konflikt?

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki na warsztaty poświęcone tematowi konfliktu, mediacji i rozwiązywania sytuacji spornych w edukacji (i nie tylko), pt.: Po co ten konflikt?

Kiedy: 28 maja 2019, godz. 16:00-18:00

Dla kogo: Nauczycielki i nauczyciele wszystkich etapów edukacji

Czym tak naprawdę jest konflikt? Co za nim stoi? Czy jest zły czy dobry? Te trzy pytania stanowić będą główną oś rozważań podczas kolejnego spotkania w ramach Edu generatora. Wspólnie zastanowimy się nad tym, czy tak złożone zjawisko jak konflikt stanowi niszczycielską siłę czy przestrzeń dla nowych perspektyw i szans. Omówimy również sytuacje, w których spory mogą pojawiać się w środowisku szkolnym, oraz prześledzimy strategie rozstrzygania lub rozwiązywania konfliktów.


Spotkanie poprowadzi Katarzyna Stryjek, która mediacją zajmuje się od 1995 roku.

katarzyna-stryjekCzłonek Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, obecnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, członek Zarządu Głównego PCM; mediator KNF (2011-2014). Nauczyciel akademicki i trener mediacji; autor i kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” (Ateneum-Szkoła Wyższa); współautor studiów podyplomowych: „Negocjacje i mediacje gospodarcze i pracownicze” (WSAiB Gdynia), „Prawo dla mediatorów” (WPiA UG).

Propagator i trener mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce oraz za granicą (współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej)

Więcej informacji o cyklu wydarzeń: https://edugenerator.inkubatorstarter.pl/